Kisebbségvédelem Európában, online nyári egyetem

Készült: 2021. június 11. péntek

FELHÍVÁS  

a „Kisebbségvédelem Európában” nyári egyetemen való részvételre 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet 2021-ben immár tizedik alkalommal rendezi meg a  Kisebbségvédelem Európában című nyári egyetemet, idén, a járványhelyzetre  tekintettel, ismételten online formában. A program célja, hogy felkutassa azokat a  joghallgatókat, doktoranduszokat, kezdő jogászokat, akik a téma iránt kellően elhivatottak,  jövőbeni szakmai tevékenységük során érdemben kívánnak a külhoni magyarok jog- és  érdeksérelmeivel érdemben foglalkozni. 

A nyári egyetem idén kiemelten fókuszál az európai regionális, nemzetközi szintű jog- és  érdekérvényesítésre, különös figyelmet szentelve az Európa Tanácsnak, melynek elnöki  tisztségét május végétől november közepéig Magyarország tölti be. Előadónak olyan  jogászokat, politológusokat, szociológusokat és politikusokat kérünk fel, akik a terület  elismert szakértői, széleskörű tapasztalattal, tudományos háttérrel rendelkeznek. A képzés  elméleti és gyakorlati jellegű oktatási modulokat is tartalmaz, nyelve magyar. 

Az oktatási modulokon túl, a program lehetőséget ad a fiatal hallgatók gyakorlati kutatási,  előadói kompetenciájának fejlesztésére, játékos feladatokkal színesítve a nyári egyetemet.  Célunk – még online formában is – a hosszútávú közösségfejlesztés és a hallgatóinkkal való  kapcsolattartás, mivel intézetünk a nyári egyetemen túl is számos lehetőséget kínál  hallgatóinknak, így például minden évben több gyakornoki programot indítunk,  tanulmányírói pályázatot hirdetünk. Emellett a Kisebbségvédelem című folyóiratunk egész  évben rendelkezésre áll a publikálni kívánó fiatal kutatók és hallgatók előtt. Részleteket itt  találja: https://www.kji.hu/folyoirat/ 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet a nyári egyetem által egy olyan szakmai műhelyt kíván  biztosítani a hallgatóknak, ahol lehetőségük nyílik az egymással, valamint az oktatókkal  történő párbeszédre, tapasztalatcserére, emellett elmélyíthetik a nemzetközi  kisebbségvédelemre vonatkozó ismereteiket. Az előadásokon kívül kiscsoportos online  foglalkozásokra és konzultációkra, mentorálásra kerül sor. 

Tavalyi előadóink voltak többek között: 

Varga Zs. András, a Kúria elnöke, a Velencei Bizottság tagja, prodékán, tanszékvezető egyetemi tanár (PPKE-JÁK, Közigazgatási Jogi Tanszék) 

Szilágyi Péter, miniszteri biztos 

Bándi Gyula, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes,  tanszékvezető egyetemi tanár (PPKE-JÁK, Környezetjogi és Versenyjogi Tanszék) Varga Péter, nemzetpolitikáért felelős diplomata 

Manzinger Krisztián, egyetemi adjunktus, KRE ÁJK 

Vizi Balázs, tudományos tanácsadó, MTA TK KI 

Juhász Hajnalka, Országgyűlés Külügyi Bizottságának alelnöke 

ifj. Toró Tibor, adjunktus, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, kutató,  Kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet 

Fiala-Butora János, tudományos főmunkatárs, MTA TK JTI 

Ablonczy Balázs, történész, Lendület-Trianon 100 Kutatócsoport 

a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársai 

a KJI munkatársai, gyakorlati jogvédelmet folytató partnerei 

Az idei online nyári egyetem július 14. és 17. között kerül megrendezésre A jelentkezés feltételei 

Kiknek a jelentkezését várjuk?  

Elsősorban felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók, PhD hallgatók, pályakezdő jogászok  és az őshonos nemzeti kisebbségek védelmével már foglalkozó fiatalok jelentkezését várjuk. 

Mely tudomány/szakterületről?  

Jog- és államtudományok, politológia, nemzetközi tanulmányok, esetlegesen egyéb, a  kisebbségvédelemhez kapcsolódó releváns területek. 

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok: 

  1. A Kisebbségi Jogvédő Intézet honlapjáról (www.kji.hu) letölthető regisztrációs ív 2. Magyar nyelvű, fényképes szakmai önéletrajz 
  2. Motivációs levél 
  3. Hallgatói jogviszony igazolása (alap, mester, osztatlan vagy doktori képzésről), végzett  jelentkezők esetén a diploma másolata, kisebbségvédelemmel már foglalkozó fiatalok esetén  szervezetük megnevezése, esetleg rövid ismertetése 

Hova és meddig várjuk a jelentkezést? 

A pályázati anyagot az jEz az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre kérjük elküldeni. 

Jelentkezési határidő: 2021. június 15. 

A pályázatok elbírálásának menete: 

  1. A felhívásban szereplő feltételeknek megfelelő és hiánytalan pályázati anyagot benyújtó  pályázókkal a nyári egyetemet szervező intézet munkatársai előre egyeztetett időpontban rövid  videóbeszélgetést folytatnak. Ennek célja a pályázók szakmai felkészültségének felmérésén túl,  az esetleges kérdések megválaszolása, a szervezők és a nyári egyetem részletesebb előzetes  bemutatása. Az interjúkra várhatóan 2021. júniusának második felében között kerül sor. Igény  esetén, több alkalmat is biztosíthatunk, tekintettel a vizsgaidőszakra stb. 
  2. Az interjúkat követően megtörténik a nyári egyetemre felvételt nyert pályázók kiválasztása.  A pályázók kiértesítése előreláthatólag június 30-án történik meg. 

További információkért forduljon bizalommal dr. Köböl-Benda Vivienhez, vagy dr. Wágner  Tamáshoz, a Kisebbségi Jogvédő Intézet munkatársaihoz: 

Köböl-Benda Vivien: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Wágner Tamás: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.A nyári egyetemre történő jelentkezés előtt, kérjük, hogy olvassa el a KJI adatvédelmi  tájékoztatóját: https://www.kji.hu/adatvedelem/ 

A jelentkezés benyújtásával – erre vonatkozó kifejezés kérés hiányában – a Pályázó hozzájárul az  adatkezeléshez, melyet bármikor visszavonhat. 

Budapest, 2021. április 27.

 

Kisebbségvédelem Európában 2021 online nyári egyetem programja

július 14. szerda 

09:30 – 10:00 Szilágyi Péter, miniszteri biztos: 

A nyári egyetem megnyitása és a Nemzetpolitikai Államtitkárság 

tevékenységének bemutatása 

10:00 – 10:15 Erdélyi Rudolf, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (BGA) vezérigazgatója: A BGA tevékenységének bemutatása 

10:15 – 10:30 Csóti György, a KJI igazgatója: 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet küldetése, működése 

10:30 – 11:00 Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének alelnöke: 

A magyar külpolitika nagy kihívása 2021-ben: magyar elnökség az 

Európa Tanácsban 

11:00 – 11:30 Kalmár Ferenc, szomszédságpolitikáért felelős miniszteri biztos: Nemzetpolitikai prioritások érvényesítése az Európa Tanács 

magyar elnöksége idején 

11:30 – 12:00 Juhász Hajnalka, A KDNP alelnöke, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának alelnöke: 

Lehetőség, felelősség és kötelezettség az Európa Tanács 

magyar elnöksége alatt. Prioritásaink, amelyekre büszkék lehetünk 

12:00 – 13:30 Ebédszünet 

13:30 – 14:00 Kovács Elvira, Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke: Nemzeti kisebbségek megőrzése Európában című jelentés bemutatása 

14:00 – 14:30 Darcsi Karolina, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség politikai-kommunikációs titkára: 

Magyarellenes megnyilvánulások Kárpátalján 2014-től napjainkig. 

Jogvédelmi lehetőségek

 

július 15. csütörtök 

10:00 – 11:00 Manzinger Krisztián, intézetvezető-helyettes, adjunktus, KRE ÁJK, Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete: 

A kisebbségvédelem kérdése az Európai Unióban, 

különös tekintettel az Európa Tanács vonatkozó dokumentumaira 

11:00 – 11:30 Kardos Gábor, egyetemi tanár, ELTE ÁJK, 

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány kuratóriumi tagja, 

a Kisebbségvédelem folyóirat szerkesztőbizottságának elnöke: 

A Velencei Bizottság működésének bemutatása 

11:30 – 12:30 Köböl-Benda Vivien – Wágner Tamás Zoltán, a KJI jogászai és kiadványainak szerkesztői: 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának bemutatása, 

kisebbségi vonatkozású ügyek 

12:30 – 13:00 Kardos Gábor: 

A Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája és a 

Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezmény 

13:00 – 14:00 Ebédszünet 

14:00 – 15:00 Nagy Noémi, egyetemi adjunktus, 

NKE ÁNTK, Nemzetközi Jogi Tanszék: 

A nemzeti kisebbségek nyelvi jogainak védelme az 

Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatában 

15:00 – 15:45 Fiala-Butora János, tudományos főmunkatárs, MTA TK JTI: A peredi népszavazás ügye – jogérvényesítés az ENSZ fórumai 

és az EJEB előtt

Kisebbségvédelem Európában 2021 online nyári egyetem 

július 16. péntek 

10:00 – 10:30 Csóti György, a KJI igazgatója 

A Beke István és Szőcs Zoltán székely politikai foglyok ügye, lehetőségek a nemzetközi jogi fórumokon 

10:30 – 11:00 Takács Kató Katalin, ügyvéd, Sepsiszentgyörgy: 

Román sovinizmus virágzása: 

ártatlan emberek súlyos testi sértése magyarságuk miatt 

11:00 – 11:30 Losoncz Dávid, ügyvéd, Temerin: 

A Magyar Nemzeti Tanács 2021-2026-os nyelvhasználati stratégiája 

11:30 – 12:00 Illyés Zsolt, ügyvéd, Kolozsvár: 

Dabis Attila kitiltási ügye 

12:00 – 13:00 Ebédszünet 

13:00 – 13:30 Kis Júlia, ügyvéd, Kolozsvár - Zsigmond József, Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat, ügyvezető elnök: 

Az Úz-völgyi temető ügyének bemutatása 

13:30 – 14:00 Nagy Dávid, ügyvéd, Érsekújvár - Falath Zsuzsanna, ügyfél: Falath Zsuzsanna ügye 

14:00 – 14:30 Sóti Attila, Vajdasági Magyar Diákszövetség elnöke: Újvidéki Jogi Kar elleni per 

14:30 – 15:00 Gyeney Laura, helyettes tanszékvezető, PPKE JÁK – Korom Ágoston, a KJI kutatója, megbízott oktató KRE ÁJK: 

Felvidéki kárpótlással kapcsolatos ügyek 

15:00 – 15:30 Korom Ágoston – Antal Eszter, jogász: 

Erdélyi restitúciós ügyek

 

július 17. szombat

09:00 – 10:00 Dabis Attila, a KJI nemzetközi koordinátora 

és kiadványainak főszerkesztője – Köböl-Benda Vivien, a KJI jogásza és kiadványainak szerkesztője: 

Hogyan írjunk tanulmányt és tartsunk előadást - 

módszertani tippek és típushibák 

10:00 – 11:00 Jogaink Egyesület, Kolozsvár: 

Rövid bemutatkozás és interaktív feladatok 

11:00 – 13:00 Hallgatók rövid prezentációi 

13:00 – 13:30 Csóti György: 

A nyári egyetem zárása 

Pin It

 

Minden jog fenntartva!