Tisztújító közgyűlés a KMNE-nél 2019

Készült: 2019. szeptember 20. péntek

70879190 2604517446235067 3031004196548640768 n2019. szeptember 15-én a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete megtartotta soron következő közgyűlését. Az eseményre a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Esztergom termében került sor. A rendezvényt nemzeti imádságunk közös eléneklésével nyitotta meg Popovics Pál, a gyűlés levezető elnöke, majd pedig a KMNE elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Török Dénes kiemelte: “ Hét év nagy idő, «iskoláskorba» lép az Egyesület, így a mai ülés, a mai döntések nagyon fontosak lesznek a jövőt tekintve, hiszen az egyesület mind létszámában, mind tevékenységében nagyra nőtt, így szükséges az egyesület működésének átalakítása.”

Ezután az egyházak képviselői áldást kértek Istentől az egybegyűltekre, a tagcsaládokra, majd ismét az 70504868 699766473831861 499290167203332096 nEgyesület elnöke vette át a szót. Az elmúlt két évről szóló elnöki beszámoló során először is köszönetet mondott az Egyesület munkáját segítő személyeknek, köztük az irodai munkatársaknak, a könyvelőnek, önkénteseinknek, az elnökségi tagoknak és minden tagcsaládnak, akik segítik az Egyesület munkáját, s végül, de nem utolsósorban, támogatóinknak: elsőként Dr. Grezsa István miniszteri biztos úrnak, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár úrnak, a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítványnak, a Nemzetstratégiai Kutatóintézetnek, a Családháló.hu-nak, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének, a magyarországi Johannita Lovagrendnek, a magyarországi Katolikus Karitásznak, a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolának és a kárpátaljai történelmi egyházaknak.
Mivel az Egyesület munkája jól nyomon követhető az interneten, többek között a facebookon, s a tagok évente 6-8 hírlevelet kapnak, amelyekben folyamatosan tájékozódhatnak az elmúlt és a elkövetkező időszak eseményeiről, az elnöki beszámoló a két év alatt létrejött több száz program ismertetése helyett a tapasztalatokról, a negatív és pozitív folyamatok bemutatásáról szólt: a vidéki, szórványban élő tagság fogyatkozásáról, a helyi csoportok működésének hiányáról, Beregszász-központúságról, centralizált működésről, túl sok programról, túljelentkezésről, a tagcsaládok számának folyamatos növekedéséről, a programok bővüléséről, sokszínűségéről, a Vadvölgy Panzió megvételéről és felújításáról. Olyan közösséggé vált az Egyesület, ahol jó lenni, ahova érdemes tartozni, ahol olyan kapcsolatok születnek, melyek az Egyesület nélkül nem jöttek volna létre. Az Egyesület felekezetközöttiségéből fakadóan különösen igaz ez a különböző felekezetekhez tartozó tagcsaládokra. Mindez a hétköznapokra is kivetül: barátságok, komaságok köttetnek, s az így létrejövő kapcsolatok hálózata, megerősödése megtart bennünket a mindennapokban, segít megmaradásunkban.
Az elnöki beszámoló elfogadása után az ellenőrző bizottság nevében Szilágyi László számolt be a bizottság munkájáról, az Egyesület működése kapcsán szerzett pozitív tapasztalatairól.

Ezután az alapszabály módosításáról kezdődött meg a vita. Ennek egyik legfontosabb elemeként az Egyesület vezetésében létrejövő változásról döntöttek a jelenlévők: ezentúl négy alelnök segíti az Egyesület működését. Személyükre az elnök tesz javaslatot, és a közgyűlés által megválasztott 11 fős elnökség választja meg őket.
Az alapszabály-módosítás elfogadása után került sor a tisztújításra, mely során 60 jelölt közül szavazhattak arra a 30 emberre, akik vállalták a jelöltséget. Elnöknek Török Dénest választották meg, elnökségi tagnak Szilágyiné Tóth Gabriellát, Kurmai Istvánt, Tarpai Józsefet, Dancs Györgyöt mint alelnökjelölteket, továbbá Birta Jánost, Harapkó Mariannt, Csirpák Viktóriát, Popovics Pált, Marosi Istvánt és Taracközi Ferencet, az ellenőrző bizottságba pedig Bárdos Viktóriát, Szilágyi Lászlót és Harapkó Györgyöt.

A közgyűlés zárásaként a megjelent tagcsaládok elénekelték a Szózatot.

Pin It